DeboProductivity -hanke 2022-2024 Debomix Oy:ssä

Euroopan Unionin osarahoittaman DeboProductivity -hankkeen päätavoitteena on luoda uusien automatisaatiota ja robotisaatiota hyödyntävien teknologia- ja laiteratkaisujen sekä toimintataparatkaisujen avulla Debomix Oy:lle hyvät edellytykset uudistua kokoluokkansa kilpailukykyisemmäksi ja ketterimmäksi alihankintakoneistuksen kumppanitahoksi. Hankkeen tavoitteena on myös uudistaa Debomix Oy:n kokonaiskyvykkyyttä palvelemaan nykyistä laajempia ja monipuolisempia asiakastarpeita.

Hanke koskee RD Group Oy:n tytäryhtiötä Debomix Oy:tä ja sen toteutusaika on 10.5.2022 – 31.12.2024