Palvelut

Laadukasta palvelua

Yrityksemme laadun kehittämisessä on keskeisessä asemassa Lean ja Six Sigma -metodit, joiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä näin pienentää kustannuksia. Meille on myönnetty ISO 3834-2 -hitsaussertifikaatti sekä ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Miten asiakas hyötyy palveluistamme?

Ratkaisu asiakkaan tarpeisiin

Sovitaan yhdessä ratkaisu, jossa voitte keskittyä liiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin.

Laadukas tuote osto-osana

Otamme vastuun tuotteiden valmistuksesta osittain tai kokonaan. Haemme valmistusprosessista kohteita, joilla voidaan vaikuttaa tuotteen laatuun ja hintaan.

Valmistettavuus ja osaaminen

Asiantuntijamme auttavat saamaan parhaan hyödyn irti automaation mahdollisuuksista. Näin voidaan pienentää hankinta- ja valmistuskustannuksia.

Kannattavuuden hallinta

Tuotantoa ulkoistamalla helpotetaan reagointia kysynnän vaihteluihin. Tekemämme kannattavuustarkastelun avulla tuotantoprosessin automatisointi mahdollistuu ja hyöty muuttuu numeroiksi.

Laitekokoonpanot ja moduulit

Järjestelmätoimittajana vastaamme kokonaisen tuotteen tai moduulin valmistuksesta alusta loppuun saakka. Valmistamme osat, teemme pintakäsittelyt, hankimme sähkö- ja hydrauliikkakomponentit sekä suoritamme kokoonpanotyöt halutussa laajuudessa.

Manuaali- ja automatisoitu hitsaus

Hitsausasemilla tuotamme korkealaatuiset hitsatut rakenteet koneisiin ja laitteisiin. Tasalaatuinen tuotanto, uusimmat hitsausteknologiat, muodonmuutosten minimointi sekä robotisointi ovat meillä tekemisen ytimessä. Hyödynnämme Lean Six Sigma -menetelmiä valmistusparametrien optimoinnissa. 

Valmistettavuuskatselmoinnissa etsimme toimivimmat ratkaisut uusien tai muuttuvien tuotteiden valmistusta varten.

Robottiteknologiaan ja tiiviiseen yhteistyöhön panostamalla saavutamme asiakkaidemme asettamat laatu- ja toimitusaikavaatimukset sekä kilpailukykyisen tuotannon.

Koneistus ja pintakäsittely

Koneistus

Käytössämme on modernit koneistuskeskukset, joihin teimme mittavat investoinnit v. 2019, sekä CNC-sorvit konepalvelurobotein varustettuina. Näiden avulla toteutamme suurtenkin hitsattujen kappaleiden koneistukset. Kumppanuusverkostomme ansiosta palvelemme laajasti myös muissa koneistukseen liittyvissä asiakastarpeissa sekä pystymme pitämään tuotannon läpimenoajat lyhyinä. 

Koneistus ja pintakäsittely

Pintakäsittely

Suoritamme tarvittavat pintakäsittelyt omassa laitoksessamme Vieremällä. Ennen märkä- tai pulverimaalausta kappaleet esikäsitellään asiakasvaatimusten mukaisesti tavoiteltavan rasitusluokan mukaan, jolloin käytössä on pesun ja raepuhalluksen lisäksi tarvittavat lisäkäsittelyt. Tarvittaessa myös 2-kerrosmaalaus onnistuu. Tarkistamme maalikalvon paksuuden mittalaitteella. Tuotteet viimeistelyyn kuuluu yleensä maalausvaiheen suojausten poisto ja kierteiden avaus.